Stanovení DZ – Vyšní Lhoty VPÚK parc. č. 1848/2 umístění 2 ks B13 s d.t. omezení zatížitelnosti mostu přes Žermanický přivaděč po provedení opravy mostního objektu

Číslo jednací: MMFM 47449/2023

Kategorie: Veřejné vyhlášky