Stanovení PDZ – Dobrá MK parc. č. 2324 k.ú. Dobrá u F-M vymezení pracovního místa pro techniku při výměně nadzemního kabelového vedení NNv

Číslo jednací: MMFM 11416/2023

Kategorie: Veřejné vyhlášky