Stanovení PDZ – FM silnice II/473, II/477 a MK ul. Nové Dvory – Vršavec zajištění bezpečného pohybu techniky při přetahování vedení v rámci stavby „Frýdek, parc. č. 1370 NNv – výměna sloupů a vzdušného vedení“

Číslo jednací: MMFM 10970/2023

Kategorie: Veřejné vyhlášky