Stanovení PDZ – Horní Domaslavice silnice II/648 v k.ú. Vojkovice, k.ú. D. Tošanovice a k.ú. H. Tošanovice a MK v k.ú. Horní Domaslavice úplná uzavírka MK ev. č. 1 v rámci stavby „Oprava povrchu místní komunikace č. 1“

Číslo jednací: MMFM 91500/2023

Kategorie: Veřejné vyhlášky