Stanovení PDZ VVOOP Frýdek ul. J. Mahena překop komunikace pro uložení ing. sítí

Číslo jednací: MMFM 112312/2024

Kategorie: Veřejné vyhlášky