Stanovení PDZ VVOOP na III/4735 Soběšovice – propojení chodníku

Číslo jednací: MMFM 110641/2024

Kategorie: Veřejné vyhlášky