Státní pozemkový úřad – Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ

Číslo jednací: MMFM 14725/2023

Kategorie: Ostatní