Usnesení o zastavení řízení (zpětvzetí): „Sviadnov, č. parc. 2825/1, NNk“

Číslo jednací: MMFM 106957/2024

Kategorie: Veřejné vyhlášky