ÚZSVM – Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v katastru nemovitostí dostatečně označeni

Číslo jednací: MMFM 145975/2023

Kategorie: Ostatní