Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání Návrhu změny č. 2 Územního plánu Staré Město

Číslo jednací: MMFM 9711/2023

Kategorie: Územní plánování