Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání Návrhu změny č. 2 Územního plánu Vyšní Lhoty

Číslo jednací: MMFM 156678/2023

Kategorie: Územní plánování