Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného Návrhu změny č. 1 Územního plánu Fryčovice

Číslo jednací: MMFM 179197/2023

Kategorie: Územní plánování