Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 1 Územního plánu Brušperk zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání

Číslo jednací: MMFM 117063/2024

Kategorie: Územní plánování