Veřejná vyhláška oznamující zahájení pořízení Změny č. 1 Územního plánu Kozlovice zkráceným postupem

Číslo jednací: MMFM 173174/2022

Kategorie: Územní plánování