Zahájení pořízení Změny č. 2 Územního plánu Žermanice zkrácenýmpostupem a oznámení o konání veřejného projednání

Číslo jednací: MMFM 74508/2023

Kategorie: Územní plánování