LESY ČR POKRAČUJÍ V KÁCENÍ NEBEZPEČNÝCH STROMŮ V LIPINĚ

Jana Musálková Jeckelová

13. 6. 2024

Nebezpečné stromy budou pokáceny v tzv. Lipinském lese v prostoru pod garážemi mezi ulicemi Nad Lipinou a Dlouhá.

Lesy České republiky v dané lokalitě budou odstraňovat suché, zlomené, vyvrácené a nakloněné stromy, které mohou ohrozit bezpečnost občanů. Těžba probíhá od 8. června a skončí 30. 8. 2024.

Žádáme proto občany, aby v tomto období nechodili do uvedené lokality, kde hrozí nebezpečí úrazu.

Po ukončení těžby a odklizení dřevní hmoty následují potěžební úpravy, včetně úklidu klestí, které může být na některých místech spáleno. Děkujeme proto občanům za trpělivost a shovívavost k výkonu těchto prací.