Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města. Zastupitelstvo našeho města tvoří 43 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do obecního zastupitelstva.
Funkční období je čtyřleté. Členové zastupitelstva města zasedají nejméně jedenkrát za tři měsíce. Zasedání jsou veřejná. Veškerá vyhrazená pravomoc zastupitelstva města je uvedena v ustanoveních § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní řízení) ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvu města je vyhrazeno např. volit z řad členů zastupitelstva vedení města (primátora, náměstky primátory, radní města) a odvolávat je z funkce, schvalovat program rozvoje města, schvalovat územní plán města a regulační plán, schvalovat rozpočet města, závěrečný účet města, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, apod.

Harmonogram zasedání

Březen
13. 3. 2024
Září
11. 9. 2024
Červen
12. 6 2024
Prosinec
11. 12. 2024

Jednací řád ZM

Jednací řád Zastupitelstva města Frýdku-Místku schválený na 7. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne 13. 3. 2024.