Živnostenský úřad

  • ohlášení živnosti fyzické a právnické osoby
  • žádosti o koncesi fyzické a právnické osoby
  • výpisy z živnostenského rejstříku
  • ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)
  • CZECH POINT – VÝPISY Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY (obchodního a živnostenského rejstříků, katastru nemovitostí a  Rejstříku trestů) apod.