Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí zajišťuje zejména provoz úřadu a organizační servis zastupitelům města při výkonu jejich veřejných funkcí. Pro občany zajišťuje provoz magistrátu, agendu věcí ztracených a opuštěných (vyjma agendy ztracených a opuštěných psů), materiálně technické zajištění voleb.

Odbor se člení na:

  1. oddělení matriky
  2. oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
  3. oddělení přestupkové
  4. oddělení vnitřní správy
  5. oddělení personální