Potřebuji vyřídit

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA K MATRIČNÍM ÚKONŮM

CENÍK KOPÍROVÁNÍ, PRONÁJMU, PROVOZNÍ POPLATEK ZA ZAJIŠTĚNÍ SVATEBNÍHO OBŘADU

OHLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL

UZAVŘENÍ SŇATKU

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU