Odbor investiční

  • připravuje návrh investičního rozpočtu města a
  • připravuje podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby
  • zabezpečuje realizaci všech staveb a jejich změn
  • provádí inženýrskou činnost
  • provádí technický dozor investora atd.