Odbor kancelář primátora

Odbor „Kancelář primátora” je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení výkonu funkce primátora, tajemníka a náměstků primátora statutárního města Frýdku-Místku, odpovídajícího společenského protokolu a ostatních činností souvisejících s výkonem této funkce. Současně vykonává administrativní servis pro Zastupitelstvo Frýdku-Místku a Radu města Frýdku-Místku. 

Přijímá žádosti a zajišťuje administraci o individuální dotace mimo vyhlášené dotační programy, organizuje společenské akce a ceremonie (vítání občánků, udílení Ceny města Frýdek-Místek, uctění památek významných událostí a dnů české historie a další).

Součástí odboru je mimo organizačního oddělení také tiskové oddělení, které má v náplni práce komunikaci s občany, novináři a dalšími subjekty nejen ve městě. Zajišťuje vydávání Zpravodaje F≈M, spravuje sociální sítě města a aplikaci Munipolis.