Hřbitovy a válečné hroby

HŘBITOVY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU:
 

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ   TLECÍ     DOBA (počet let)       VÝMĚRA  (m2) 
Chlebovice143 191
Lískovec – evangelický163 361
Lískovec – katolický1510 413
Lysůvky154 187
Skalice147 223
Frýdek1255 549

Řád veřejných pohřebišť – účinnost od 1.4.2023

Řád veřejných pohřebišť –  účinnost od 1.7.2019 do 31.3.2023

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Kalenská, tel.: 558 609 488


VÁLEČNÉ HROBY

Informace o válečných hrobech a pietních místech na http://valecnehroby.army.cz/

Výše uvedené informace jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech.
 

Postup vyhledávání:
Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky „Válečné hroby“ vstoupit prostřednictvím odkazu „Evidence VH“ umístěném na pravém panelu obrazovky.
V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).
Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka – Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka – Hledání podle údajů o VH).
K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz „Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu.
Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.
Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů.
 

Seznam válečných hrobů a pietních míst na území města Frýdku-Místku naleznete v příloze.