Obecně závazné vyhlášky

3/2024 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

2/2024 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek a část společného školského obvodu základní školy zřízené statutárním městem Frýdek-Místek

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

1/2024 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

15/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích ve městě

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

12/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven včetně jejich změn

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

14/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství ve statutárním městě Frýdku-Místku

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

13/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2023

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

18/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Autor: Odbor finanční

17/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Autor: Odbor finanční

16/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Autor: Odbor finanční

8/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Autor: Odbor finanční

9/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

7/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2022

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

6/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

5/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

4/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

3/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

10/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA – POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

8/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2022 O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

11/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 11/2021 O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

8/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2021, KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Autor: Odbor právní

6/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2020,KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ A VYMEZUJÍ PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ FRÝDKU-MÍSTKU.

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

5/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2020, KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2013 O STANOVENÍ PODMÍNEK O PROVOZOVÁNÍ TAXISLUŽBY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

3/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2020, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2019 O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ

Autor: Odbor právní

10/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2019 O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ – ÚČINNÁ OD 27.12.2019

Autor: Odbor právní

4/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2018 O REGULACI POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

3/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2019, KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2005 ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

1/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018 O ÚDRŽBĚ A OCHRANĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

8/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2017 O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A KOUŘENÍ NA NĚKTERÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH VE MĚSTĚ

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

2/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2017 O REGULACI PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER

Autor: Odbor finanční

1/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2017, KTEROU SE STANOVÍ KOEFICIENTY U DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – ÚČINNOST OD 1.1.2018

Autor: Odbor finanční

3/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor právní

3/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor právní

27/2005 OZV, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 8/1994 O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ “FONDU ROZVOJE BYDLENÍ” NA ÚZEMÍ MĚSTA F-M VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Autor: Odbor právní

26/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA , KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OZV MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor právní

4/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 6/2004 O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL, ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

7/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 14/2003 O ODTAHOVÁNÍ VOZIDEL NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

5/2004 OZV, KTEROU SE RUŠÍ VYHLÁŠKA Č. 15/1998 O ROZSAHU, ZPŮSOBU A LHŮTÁCH ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI A SJÍZDNOSTI NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH A PRŮJEZDNÍCH ÚSECÍCH SILNIC A O ÚSECÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

4/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ VYHLÁŠKA Č. 3/1993 “REŽIM ORGANIZACE DOPRAVY PĚŠÍ ZÓNY MĚSTA F-M” A VYHLÁŠKA Č. 6/1993, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA “REŽIM ORGANIZACE DOPRAVY PĚŠÍ ZÓNY MĚSTA F-M”

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

3/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O SYMBOLECH MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

Autor: Odbor kancelář primátora

15/2003 VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 7/2000 O STANOVENÍ PODMÍNEK ÚHRADY NÁKLADŮ ZA POBYT DÍTĚTE V JESLÍCH FRÝDEK-MÍSTEK

Autor: Odbor sociálních služeb

7/2001 VYHLÁŠKA, KTERÁ RUŠÍ VYHLÁŠKU O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE NA ÚZEMÍ CENTRA MĚSTA

Autor: Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

1/1993 VYHLÁŠKA O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK

Autor: Odbor právní

10/1991 VYHLÁŠKA O ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY O CHOVU DROBNÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství