Rozpočet

V podsekci rozpočet je zveřejňován:

  • na základě § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu města nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku;
  • na základě § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválený rozpočet města;
  • upravený rozpočet města včetně jeho změn v průběhu roku.