Rok 2015

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2015 byl projednáván a schvalován na 2. zasedání zastupitelstva města konaném dne 15. 12. 2014. Zastupitelstvo města schválilo příjmy ve výši 978 390,00 tis. Kč, výdaje ve výši 1 179 097,71 tis. Kč a financování ve výši 200 707,71 tis. Kč.  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 4. zasedání konaném dne 27. 3. 2015 projednalo a schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 16 008,94 tis. Kč na celkovou výši 997 383,80 tis. Kč, navýšení výdajů o 128 008,16 tis. Kč na celkovou výši 1 310 113,36 tis. Kč a navýšení financování o 111 999,22 tis. Kč na celkovou výši 312 729,56 tis. Kč.   

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 5. zasedání konaném dne 8. 6. 2015 projednalo a schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -8 433,92 tis. Kč na celkovou výši 1 015 994,67 tis. Kč, snížení výdajů o -9 233,92 tis. Kč na celkovou výši 1 327 924,23 tis. Kč a snížení financování o -800,00 tis. Kč na celkovou výši 311 929,56 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 7. 9. 2015 projednalo a schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -16 022,64 tis. Kč na celkovou výši 1 014 355,52 tis. Kč a snížení výdajů o -16 022,64 tis. Kč na celkovou výši 1 326 285,08 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 7. zasedání konaném dne 20. 10. 2015 projednalo a schválilo 4. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení výdajů o -4 000,00 tis. Kč na celkovou výši 1 328 651,18 tis. Kč a snížení financování o -4 000,00 tis. Kč na celkovou výši 307 929,56 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 8. zasedání konaném dne 7. 12. 2015 projednalo a schválilo 5. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 82 858,67 tis. Kč na celkovou výši 1 113 819,05 tis. Kč, snížení výdajů o -74 674,42 tis. Kč na celkovou výši 1 255 229,52 tis. Kč a snížení financování o -157 533,09 tis. Kč na celkovou výši 141 410,47 tis. Kč.

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2015 po 5. změně včetně doplňujících příloh.