Rok 2016

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2016 byl projednáván a schvalován na 8. zasedání zastupitelstva města konaném dne 7. 12. 2015. Zastupitelstvo města schválilo příjmy ve výši 946 263,10 tis. Kč, výdaje ve výši 1 036 922,74 tis. Kč a financování ve výši 90 659,64 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 10. zasedání konaném dne 21. 3. 2016 projednalo a schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 7 518,08 tis. Kč na celkovou výši 941 799,02 tis. Kč, navýšení výdajů o 131 186,18 tis. Kč na celkovou výši 1 170 804,42 tis. Kč a navýšení financování o 138 704,26 tis. Kč na celkovou výši 229 005,40 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 11. zasedání konaném dne 6. 6. 2016 projednalo a schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 49 184,88 tis. Kč na celkovou výši 1 018 445,24 tis. Kč a navýšení výdajů o 49 184,88 tis. Kč na celkovou výši 1 247 450,64 tis. Kč. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 13. zasedání konaném dne 15. 9. 2016 projednalo a schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 40 923,85 tis. Kč na celkovou výši 1 069 469,87 tis. Kč, navýšení výdajů o 34 423,85 tis. Kč na celkovou výši 1 291 975,27 tis. Kč a snížení financování o -6 500,00 tis. Kč na celkovou výši 222 505,40 tis. Kč. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 15. zasedání konaném dne 8. 11. 2016 projednalo a schválilo 4. změnu rozpočtu. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 16. zasedání konaném dne 5. 12. 2016 projednalo a schválilo 5. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 22 652,13 tis. Kč na celkovou výši 1 096 106,74 tis. Kč, snížení výdajů o -261 922,08 tis. Kč na celkovou výši 1 034 037,93 tis. Kč a snížení financování o -284 574,21 tis. Kč na celkovou výši -62 068,81 tis. Kč. 

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2016 po 5. změně a RO RM č. 1 – 168 včetně doplňujících příloh.