Odbor právní

Právní odbor je odborem Magistrátu, který poskytuje orgánům města, vedení města a příspěvkovým organizacím kvalifikované rady a právní pomoc v souladu s platnou právní úpravou.  Vede úřední desku v elektronické podobě.