Vyhlášky

2/2024 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek a část společného školského obvodu základní školy zřízené statutárním městem Frýdek-Místek
1/2024 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
8/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2021, KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
3/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2020, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2019 O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
10/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2019 O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ – ÚČINNÁ OD 27.12.2019
3/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
3/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
27/2005 OZV, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 8/1994 O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ “FONDU ROZVOJE BYDLENÍ” NA ÚZEMÍ MĚSTA F-M VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
26/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA , KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OZV MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
1/1993 VYHLÁŠKA O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK