O městě

Frýdek-Místek je malebné dvojměstí, rozprostřené na obou březích středního toku řeky Ostravice.

Původně dvě města – moravský Místek ze 13. století a slezský Frýdek ze století čtrnáctého, byla spojena za nacistické okupace, 1. 1. 1943. Po roce 1945 začalo několikaleté dohadování o názvu města, které bylo definitivně ukončeno rozhodnutím ministerstva vnitra o stanovení úředního názvu města. S platností od 1. ledna 1955 bylo rozhodnuto o názvu Frýdek-Místek.

Frýdek-Místek je tvořen 7 katastrálními územími – Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, Lískovec, Panské Nové Dvory a exkláva Skalice, které byly v minulosti samostatnými obcemi. V roce 1975 byly národní výbory těchto obcí (s výjimkou Panských Nových Dvorů) sloučeny s národním výborem Frýdku-Místku, k územní integraci pak došlo v roce 1979. Panské Nové Dvory (v roce 1961 byl název zkrácen na Nové Dvory) byly připojené k Frýdku-Místku už v roce 1960 a v roce 1979 byly zaintegrovány do části Frýdek.

Od 1. července 2006 je Frýdek-Místek statutárním městem.

Jak Frýdek, tak Místek mají své historické jádro s náměstím. Na Zámeckém náměstí ve Frýdku můžeme obdivovat fasády původně renesančních, barokních, empírových nebo klasicistních budov. Uprostřed náměstí se nachází kašna se sochou sv. Floriána, vlevo od vstupní brány zámku je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Průjezdem od portálu hlavní brány se dostaneme až na II. nádvoří původně gotického hradu, časem přestavěného na zámek. Krásný zámecký park s vyhlídkovou plochou je celoročně velmi vyhledávaným kulturně společenským prostorem. Na zámecký park plynule navazuje park Jižní svahy, který poskytuje další místo pro procházky, relaxaci a odpočinek.

Místecké náměstí Svobody je lemováno dvoupatrovými měšťanskými domy s podloubím. Místek neměl v minulosti žádné hradby, přístup do města umožňovaly brány v ulicích Tržní a J. V. Sládka. V rohu náměstí se nachází osmimetrový mariánský sloup se sochou Panny Marie na oblacích. V protějším úhlopříčném rohu stojí kašna, která je příjemným osvěžením v horkých letních dnech.

Město se může pyšnit také významnými sakrálními stavbami, např. Bazilikou Minor, kostely sv. Jošta, sv. Jana a Pavla, Všech svatých, farním kostelem sv. Jana Křtitele nebo kostelem sv. Jakuba. V kostele sv. Jana a Pavla se konají pravidelné vánoční koncerty.

Frýdek-Místek je znám svými nabitými letními festivaly. Beskydské Veseléto, probíhající každoročně od května do konce prázdnin, zahrnuje široké spektrum kulturního vyžití – Mezinárodní folklorní festival, Beskydské rekordy, Sweetsen fest, Létohrátky, Jazz ve městě, ale taky Muzikantské žně nebo Frýdecké historické slavnosti. Každý rok jsou v rámci Veseléta připraveny i velmi navštěvované promenádní koncerty v sadech Bedřicha Smetany a promítání filmů pod širým nebem. Každoročně město organizuje předávání Ceny města významným osobnostem Frýdku-Místku.

Různé přednášky, výstavy, koncerty, umělecká vystoupení či divadelní představení se odehrávají v Národním domě, v multifunkčním zařízení Vlast, v kině P. Bezruče,  Divadélku Čtyřlístek nebo v prostorách Městské knihovny. Komorní scénu pak zastupují hudební kluby nebo hudební hospůdka. V létě probíhá mnoho kulturních akcí (např. festival FM City Fest, Pivopění, Vínopitie a další) také pod širým nebem v městských parcích, na přehradě Olešná, ve Faunaparku a v areálech bývalých textilek.

Město má dobré sportovní zázemí jak pro aktivní, tak rekreační sportovce. Hraje se zde extraliga házené mužů a volejbalová extraliga mužů a žen, baseball, mezi mládeží excelují atleti a gymnastky, velmi úspěšní jsou šachisté nebo plavci. Hala Polárka nabízí zázemí pro lední hokej. Rekreační sportovci mohou využít tenisové a badmintonové kurty. Pro všechny příznivce kolečkových sportů město bezplatně poskytuje nově vybudovaný Skatepark. Na mnoha místech jsou workoutová hřiště pro širokou veřejnost. Rybolovu, cyklistice nebo kolečkovým bruslím je možné se věnovat v areálu přehrady Olešná a na cyklostezkách podél Ostravice a Morávky. Velkým lákadlem je zde také Aquapark s půvabným výhledem na panorama Beskyd.

Vydat se můžete také na zajímavé městské cyklotrasy. Ať už na svém nebo na sdíleném kole můžete vyrazit za památkami či za sportem. Nejste-li vyznavači kola, prozkoumejte pěšky 3,5 km dlouhou naučnou stezku ve frýdeckém lese. Klid a odpočinek naleznete také v mnoha městských parcích, na pěšinách podél řeky Ostravice či Morávky, v místním Arboretu nebo při návštěvě poutního místa u pramene v Hájku.

Příměstské lyžování nabízí v zimních měsících zasněžované svahy v nedalekých Palkovicích.

Neváhejte a přijměte pozvání do našeho žijícího města plného kulturního vyžití, přírodních krás a zajímavých památek.

Geografické informace

Rozloha 5161 ha

Střední nadmořská výška 304 m n.m.
Roční srážkový úhrn 1532 mm
Průměrná roční teplota 9°C

Statistika půdního fondu
Zemědělská půda 2526,6 ha
Lesní půda 1175,5 ha
Vodní plochy 192,1 ha
Zastavěné plochy 294,1 ha
Ostatní plochy 969,7 ha

Rozdělení zemědělské půdy
Orná půda 1562,8 ha
Zahrady 406,7 ha
Ovocné sady 8,2 ha
Louky 377,3 ha
Pastviny 174,6 ha

Rozloha jednotlivých městských částí
Frýdek 1281 ha
Místek 1179 ha
Lískovec 577 ha
Chlebovice 750 ha
Skalice 973 ha
Lysůvky 200 ha
Zelinkovice 201 ha

Mapa zde.

Statistické informace

STRUKTURA OBYVATELSTVA k 1. 1. 2024

Počet obyvatel (občané ČR a cizinci)
Počet občanů ČR – 52 848
Počet cizinců – 2 781
– z toho 2 028 s přechodným pobytem a 753 s trvalým pobytem

Počty občanů ČR v jednotlivých částech města
Frýdek – 29 038
Chlebovice – 837
Lískovec – 1 620
Lysůvky – 321
Místek – 19 150
Skalice – 1 603
Zelinkovice – 279

Uvedené přehledy mají pouze informativní charakter a nenahrazují statistické údaje
Českého statistického úřadu.
Zdroj údajů: www.mvcr.cz