Ceny statutárního města Frýdku-Místku

Cena statutárního města Frýdku-Místku občanům města a jeho rodákům byla původně udělována na jaře u příležitosti pietní akce spojené s ozbrojeným odporem vojáků 8. pěšího pluku „slezského“ v březnu 1939. Od roku 2016 bylo udílení součástí Festivalu partnerských měst. V roce 2020 a 2021 byly ceny předávány v komorním duchu kvůli epidemiologickým opatřením (Covid-19), které nedovolovaly pořádání větších festivalů. Od roku 2021 se Ceny statutárního města Frýdku-Místku předávají v rámci slavnostního ceremoniálu v Rytířském sále frýdeckého zámku. Ceny jsou udíleny vždy za předchozí uplynulý rok.

16. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2022 DNE 2. června 2023

Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2022 proběhlo dne 2. 6. 2023 v Rytířském sále frýdeckého zámku.

 • panu Antonínu Kačmaříkovi, za přínos v oblasti výtvarné umění a architektura
 • panu Ladislavu Muroňovi, za přínos v oblasti výchova a vzdělávání
 • panu Adolfu Abrahamu Landsbergerovi, za přínos v v oblasti výtvarné umění a architektura

Primátor Petr Korč a náměstci primátora Leona Sárkőziová a Miroslav Bártek předali těmto osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“  Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2021 včetně pamětního listu a peněžního daru ve výši 20.000 korun.

15. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2021 DNE 14. června 2022

Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2021 proběhlo dne 14. 6. 2022 v Rytířském sále frýdeckého zámku.

 • paní Janě Stanovské, za přínos v oblasti záchrana lidských životů
 • paní Věře Pankové, za přínos v oblasti výchova a vzdělávání
 • panu Davidu Stypkovi, za přínos v oblasti kulturní (in memoriam)

Primátor města Petr Korč a náměstci primátora Jiří Kajzar a Igor Juriček předali těmto osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“  Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2021 včetně pamětního listu a peněžního daru ve výši 20.000 korun

14. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2020 DNE 16. LISTOPADU 2021

Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2020 proběhlo dne 16. 11. 2021 v Rytířském sále frýdeckého zámku.
Zastupitelé na svém 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 16. 6. 2021, schválili udělení cen pěti významným osobnostem:

 • panu Vladimíru Dužíkovi, za přínos v oblasti záchrana lidských životů
 • paní Anně Novákové, za přínos v oblasti výchova a vzdělávání
 • paní Ludmile Deutscherové, za přínos v oblasti dramatické umění
 • panu Milanu Obodovi, za přínos v oblasti výtvarné umění a literární činnost
 • paní Bc. Heleně Fejkusové, za přínos v oblasti záchrana lidských životů (sociální oblast)

Náměstci primátora Jiří Kajzar, Radovan Hořínek, Jakub Míček a Igor Juriček předali těmto osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“  Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2020 včetně pamětního listu a peněžního daru ve výši 20.000 korun.

13. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2019 DNE 23. ZÁŘÍ 2020

Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019 proběhlo dne 23. 9. 2020 v kanceláři pana primátora.

Zastupitelé na svém 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 3. 6. 2020, schválili udělení cen třem významným osobnostem:

 •  paní Marií Knödlové, za přínos v oblasti výchovy a vzdělávání,
 •  panu Ing. Jaroslavu Konečnému, za přínos v oblasti školství,
 •  panu Josefu Langovi, za přínos v oblasti výtvarné umění (cena byla udělena in memoriam).

Primátor Michal Pobucký předal těmto osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“  Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019 včetně pamětního listu a peněžního daru ve výši 20.000 korun.

12. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2018  DNE 20. ZÁŘÍ 2019

Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018 proběhlo společně s akcí Festival partnerských měst dne 20. 9. 2019.

Zastupitelé na svém 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 5. 6. 2019, schválili udělení cen třem významným osobnostem:

      •  panu Mons. Josefu Maňákovi (in memoriam) za přínos v oblasti výchovy a vzdělávání,
      •  panu Doc. Karlu Lepíkovi, akademickému malíři za přínos v oblasti výtvarné umění a architektura,
      •  panu Lubomíru Pokludovi za přínos ve sportovní oblasti.

Pan náměstek primátora Pavel Machala předal těmto osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“  Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018 včetně pamětního listu a peněžního daru ve výši 20.000 Kč.

11. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2017 DNE 21. ZÁŘÍ 2018

Udělení Cen  statutárního města Frýdku-Místku za rok 2017 proběhlo společně s akcí Den Frýdku-Místku dne 21. 9. 2018.

Zastupitelé na svém 24. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 20. 8. 2018, schválili udělení cen třem významným osobnostem:

 • panu Rudolfu Horníčkovi za aktivní a dlouhodobou činnost pro Svaz důchodců ČR,
 • panu Josefu Kleinwächterovi za přínos v oblasti výchovy, vzdělávání a vedení k tradicím,
 • panu Milanu Klegovi za přínos v oblasti výtvarné umění (cena byla udělena in memoriam).

Pan primátor Mgr. Michal Pobucký, DiS., předal, těmto osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“  Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2017 včetně pamětního listu a peněžního daru ve výši 20.000 Kč.

10. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2016  DNE 8. ZÁŘÍ 2017

Udělení Cen statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016 proběhlo společně s Festivalem partnerských měst dne 8. 9. 2017 na Zámeckém náměstí.

Zastupitelé na svém 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 12. 6. 2017, schválili udělení cen čtyřem významným osobnostem:

 • panu Vilému Vlkovi za přínos v oblasti kultury a sportu (Beskydský ještěr – soutěž filmových amatérů),
 • panu Milanu Michnovi za přínos v oblasti kulturní a hudební (muzikant, Šuba Duba Band),
 • panu Bc. Petru Korčovi za přínos v oblasti kulturní a hudební (festival Sweetsen fest, Filmový klub F-M),
 • panu Josefu Křístkovi, válečnému veteránovi (cena byla udělená in memoriam).

Pan primátor Mgr. Michal Pobucký, DiS., předal, těmto osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“  Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016 včetně pamětního listu, uměleckého díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve výši 20.000 Kč.

9. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2015 DNE 9. ZÁŘÍ 2016

Zastupitelstvo města v červnu rozhodlo v souladu s Pravidly pro udělování Ceny statutárního města Frýdku Místku udělit tuto cenu za rok 2015, včetně pamětního listu, uměleckého díla s motivem města Frýdku-Místku výtvarnice Gabriely Turkové a peněžního daru 20 000 Kč, třem významným osobnostem:

 • paní Olze Tlučkové, za přínos v literární a kulturní oblasti (lidová básnířka),
 • panu Jaromíru Poláškovi, za jeho badatelskou, literární, publikační, výzkumnou a další odbornou činnost týkající se města Frýdku-Místku,
 • panu Přemyslu Kubalovi, za přínos v oblasti sportu (olympionik, reprezentant ČR v plážovém volejbalu).

K předání cen primátorem Michalem Pobuckým došlo u příležitosti Festivalu partnerských měst minulý pátek 9. září. Ocenění se zúčastnili osobně, pouze za Přemysla Kubalu, přebíral cenu otec Milan.

8. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2014 DNE 11. ZÁŘÍ 2015

Na Zámeckém náměstí ve Frýdku proběhlo dne 11. 9. 2015 udílení Cen statutárního města Frýdku-Místku společně s Festivalem partnerských měst 2015.

Zastupitelé na svém 6. zasedání konaném 7. 9. 2015 schválili udělení cen třem následujícím významným osobnostem:

 • paní MUDr. Evě Gerykové za dvacetiletou obětavou práci ve funkci prezidentky Mezinárodního folklorního festivalu F-M a rozvoj v oblasti kultury v našem městě,
 • panu Bohumíru Halešovi za přínos v oblasti výchovy a vzdělávání, dlouholetou organizaci kulturních akcí v Chlebovicích, obnovu Fojtství a založení Chlebovického muzea,
 • panu Václavu Peterovi za přínos v oblasti literární a publikační činnosti, fotografie, pohlednice a vydávání kalendářů s motivy F-M  a Beskyd.

Pan primátor Mgr. Michal Pobucký, DiS., předal těmto třem osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“ Cenu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2014 včetně pamětního listu, uměleckého díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve výši 20.000,- Kč.

7. UDĚLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2013 DNE 14. BŘEZNA 2014

Dne 14. 3. 2014 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku.

Zastupitelé na svém zasedání 3. března 2014 schválili udělení cen třem následujícím významným osobnostem:

 • panu Martinu Klimánkovi za dlouholetou aktivní činnost a přínos v oblasti amatérského hudebního života ve Frýdku-Místku,
 • paní Marii Bohanesové za dlouhodobou a nevšední práci v oblasti  sociálních služeb určenou nejpotřebnějším občanům,
 • panu Břetislavu Gebauerovi za celoživotní práci v oblasti společenského života ve městě při výuce tance všech generací a veřejných produkcí.

Vedení města se rozhodlo současně poděkovat a ocenit také 17 bezpříspěvkových dárců krve z Frýdku-Místku, odměněných Zlatým křížem l. třídy za 160 odběrů (7 dárců) a Zlatým křížem 2. třídy za 120 odběrů (10 dárců). Poděkování mířilo: Jiřímu Bartošovi, Aleši Horákovi, Marinu Košařovi, Pavlu Kováčovi, Richardu Onderkovi, Milanovi Sadovému, Antonínu Slavíkovi, Dušanovi Červíkovi, Radovanovi Galasovi, Pavlu Garbovi, Vítězslavu Chýlkovi, Lubomíru Kahánkovi, Petru Královi, Antonínu Máčalovi, Miroslavu Markusíkovi, Lubomíru Řehákovi a Aleně Ivankové.

Náměstci primátora statutárního města Frýdku-Místku Karel Deutscher, Mgr. Petr Cvik a Libor Koval předali  třem oceněným osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“ Cenu statutárního města Frýdku- Místku za rok 2013 vč. pamětního listu, uměleckého  díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve výši 20.000,- Kč.

Oceněným dárcům krve vyslovil obdiv náměstek primátora Ing. Dalibor Hrabec a předal jim písemné poděkování primátora SMFM Mgr. Michala Pobuckého, DiS. vč. drobného  dárku a  finanční částky 3 tisíce korun (Zlatý kříž 1. třídy) a  2 tisíce  korun (Zlatý kříž 2. třídy).

6. UDÍLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2012 DNE 14. BŘEZNA 2013

Dne 14. 3. 2013 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku.

Zastupitelé na svém zasedání 25. února 2013 schválili udělení cen třem následujícím významným osobnostem:

 • panu Radimu Bělešovi za reprezentaci města na Mistrovství světa v atletice handicapovaných a paralympiádách v Aténách a Londýně,
 • panu Ing. Karlu Kubalovi, dlouholetému předsedovi Šachového oddílu TJ VP a spoluzakladateli Beskydské šachové školy ve Frýdku-Místku,
 • panu Karlu Hlostovi, dlouholetému předsedovi Klubu filmových amatérů, organizátorovi mezinárodní filmové soutěže Beskydský ještěr a filmovému  kronikáři našeho regionu, za amatérskou filmovou činnost.

Primátor statutárního města Frýdku-Místku Mgr. Michal Pobucký, DiS., předal  oceněným osobnostem v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“ Cenu statutárního města Frýdku- Místku za rok 2012 vč. pamětního listu, uměleckého  díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve výši 20.000,- Kč.

5. UDÍLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2011 DNE 14. BŘEZNA 2012

Dne 14. 3. 2012 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku.

Zastupitelé na svém zasedání 5. března 2012 schválili udělení cen čtyřem následujícím významným osobnostem:

 • paní Marii Máchové – za dlouholetou aktivní činnost v Oblastním spolku ČSČK ve Frýdku-Místku a podíl ve výchově a vzdělávání mládeže v oblasti  zdravotnických, sociálních a humanitárních služeb,
 • studentům Kamilu Zahradníkovi, Rostislavu Sárovi, Petru Kaňokovi – za záchranu života spolužáka.

Věcné ceny a šeky oceněným předal náměstek primátora Mgr. Michal Pobucký, DiS.

4. UDÍLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2010 DNE 11. BŘEZNA 2011

Dne 11. 3. 2011 v 16 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku.

Zastupitelé na svém zasedání 7. 3. 2011 schválili udělení cen třem následujícím významným osobnostem:

 • panu Zdeňku Šebestovi – za celoživotní angažovanost a přínos v oblasti provozování a cvičení jógy v našem regionu, organizování a propagaci zdravého cvičení, zpomalování stárnutí, výuku pozitivního myšlení, 
 • panu Güntheru Kuboňovi – za dlouholetou činnost při provozování Školy života denního stacionáře pro podporu lidí s mentálním postižením,
 • paní Věře Šimkové in memoriam – za dlouholetou angažovanost v oblasti folklórního a lidového umění a přínos kulturnímu životu ve městě Frýdku-Místku i celém moravskoslezském regionu.

Věcné ceny a šeky předal primátor města Mgr. Petr Cvik.

3. UDÍLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2009 DNE 12. BŘEZNA 2010

Dne 12. 3. 2010 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku.

Zastupitelé na svém zasedání 8. 2. 2010 schválili udělení cen dvěma následujícím významným osobnostem:

 • panu PhDr. Eduardu Mockovi – za dlouholetou tvůrčí činnost na poli dramatického a filmového umění,
 • panu Mgr. Janu Krulikovskému – za celoživotní angažovanost v oblasti ochotnického divadla a přínos kulturnímu životu ve městě Frýdek-Místek.

Věcné ceny a šeky předala primátorka města Ing. Eva Richtrová.

2. UDÍLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2008 DNE 13. BŘEZNA 2009

Dne 13. 3. 2009 v 15:30 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku.

Zastupitelé na svém zasedání 9. 2. 2009 schválili udělení cen čtyřem následujícím významným osobnostem:

 • panu Jaromíru Václavíkovi – za dlouholetou činnost v hudebních a společenských aktivitách Symfonického orchestru Frýdek-Místek,
 • panu Evženu Zámečníkovi – hudebnímu skladateli za dlouholetou tvůrčí činnost,
 • panu Ivanu Kopeckému – fotbalovému trenérovi za dlouholetou propagaci kopané a práci s mladými sportovními talenty,
 • paní Mgr. Marii Novákové – zakladatelce a vedoucí dětského tanečního souboru Ostravička za dlouholetou práci v oblasti kulturního života a výchovy mládeže k lásce a tradicím kraje.

Věcné ceny a šeky předala primátorka města Ing. Eva Richtrová.

1. UDÍLENÍ CEN STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2007 DNE 14. BŘEZNA 2008

Dne 14. 3. 2008 v 16:00 hod. proběhlo v Nové scéně Vlast slavnostní předání Cen statutárního města Frýdku-Místku.

Zastupitelé na svém zasedání 11. 2. 2008 schválili udělení třem následujícím významným osobnostem:

 • malířce Elišce Servátkové za celoživotní dílo zasvěcené našemu městu a Pobeskydí,
 • horolezci Liboru Uhrovi za mimořádný sportovní výkon – zdolání druhé nejvyšší hory světa – K2,
 • výtvarníkovi RNDr. Vilému Kocychovi in memoriam – za celoživotní přínos v oboru výtvarného umění a architektury.

Věcné ceny a šeky předali představitelé města, Ing. Richtrová – primátorka města a Mgr. Cvik – náměstek primátora.

Fotogalerie