Nařízení města

6/2022 Nařízení města, kterým se vydává tržní řád
autor: ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD


2/2022 Nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek
autor: ODBOR PRÁVNÍ


7/2021 NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 7/2021, kterým se mění nařízení města č. 1/2014 o vymezení oblastí statutárního města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


3/2020 Nařízení města č. 3/2020, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU


2/2018 Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


2/2014 Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


1/2014 Nařízení města o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ


4/2007 Nařízení města, kterým se ruší vyhláška č. 8/99 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území města Frýdku-Místku
autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ