Nařízení města

11/2023 Nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 3/2014 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení města č. 2/2018

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

10/2023 Nařízení města, kterým se vydává tržní řád

Autor: Živnostenský úřad

2/2023 Nařízení města o vymezení oblastí statutárního města Frýdku-Místku, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

9/2022 NAŘÍZENÍ MĚSTA O ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

2/2022 NAŘÍZENÍ MĚSTA O STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN JÍZDNÉHO V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

3/2020 NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 3/2020, KTERÝM SE ZAKAZUJE REKLAMA ŠÍŘENÁ NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH MIMO PROVOZOVNU

Autor: Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

2/2018 NAŘÍZENÍ MĚSTA O ROZSAHU, ZPŮSOBU A LHŮTÁCH ODSTRAŇOVÁNÍ (ZMÍRŇOVÁNÍ) ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI CHODNÍKŮ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC A O VYMEZENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ, NA KTERÝCH SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODST

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství