Dětská hřiště

Dětská hřiště a sportoviště, která jsou provozována statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, jsou evidována v pasportu dětských hřišť a sportovišť (dále jen „pasport“). Pasport je zpracován na mapovém podkladu statutárního města Frýdku-Místku, ze kterého je možno zjistit lokalitu dětského hřiště a prohlédnout si fotografie dětského hřiště s herními prvky. V příloze pasportu jsou uveřejněny provozní řády dětských hřišť a harmonogram úklidu, který se provádí na certifikovaných dětských hřištích.

Pasport dětských hřišť a sportovišť