Petr Korč

primátor, NMFM

 • Kancelář: 211
 • Budova: Frýdek - Radniční 1148

Alena Orlíková, DiS.
Asistentka primátora Petra Korče, kontaktní osoba Osadního výboru Panské Nové Dvory

E-mail: orlikova.alena@frydekmistek.cz
Telefon: 558 609 100

Kancelář: 210
Budova: Frýdek - Radniční 1148

Kompetence na úseku:

 • vnější a vnitřní kontrolní činnosti,
 • požární ochrany,
 • organizačně technického zabezpečování jednání orgánů města,
 • publicity činnosti města,
 • školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
 • výchovy a vzdělávání,
 • vnitřních věcí a správy,
 • zahraničních styků,
 • péče o památky,
 • vědy a kulturního rozvoje,
 • ochrany veřejného pořádku,
 • prevence kriminality a městské policie,
 • informačních technologií,
 • majetkových účastí města.