Petr Korč

primátor, NMFM

 • Kancelář: 211
 • Budova: Frýdek - Radniční 1148

Alena Orlíková, DiS.
Asistentka primátora Petra Korče, kontaktní osoba Osadního výboru Panské Nové Dvory

E-mail: orlikova.alena@frydekmistek.cz
Telefon: 558 609 100

Kancelář: 210
Budova: Frýdek - Radniční 1148

Kompetence na úseku:

 • Vnější a vnitřní kontrolní činnosti
 • Požární ochrany
 • Organizačně technického zabezpečování jednání orgánů města
 • Publicity činnosti města
 • Školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Výchovy a vzdělávání
 • Vnitřních věcí a správy
 • Zahraničních styků
 • Prevence kriminality a městské policie
 • Ochrany veřejného pořádku