Odbor finanční

Finanční odbor zajišťuje vedení účetnictví, činnosti v oblasti rozpočtu města, vykonává správu místních daní a poplatků, zajišťuje finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o finanční kontrole a podle dalších předpisů.