Potřebuji vyřídit

KANCELÁŘ FINANČNÍHO ARBITRA

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem:

www.financniarbitr.cz

SPLÁTKY DLUHU NA MÍSTNÍCH POPLATCÍCH A POKUTÁCH
MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPAD.HOSPODÁŘSTVÍ