Vyhlášky

18/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
17/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
16/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
8/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2017 O REGULACI PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER
1/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2017, KTEROU SE STANOVÍ KOEFICIENTY U DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – ÚČINNOST OD 1.1.2018