Vyhlášky

9/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2021 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
10/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2021 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
2/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2021, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU
7/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU
6/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
2/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2017 O REGULACI PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER
1/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2017, KTEROU SE STANOVÍ KOEFICIENTY U DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – ÚČINNOST OD 1.1.2018