Odbor životního prostředí a zemědělství

  • správa a údržba zeleně a lesního majetku statutárního města Frýdek-Místek, správa a provozování veřejných pohřebišť
  • výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství, výkon státní správy na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a zemědělského půdního fondu, myslivosti (výdej loveckých lístků), rybářství (výdej rybářských lístků), lesního hospodářství