Neživá příroda

Pod tímto odkazem naleznete informace o kontrolách kotlů, o programu zlepšování kvality ovzduší, o úrovni znečištění, o smogových situacích, informace pro občany a informace o závazných stanoviscích.

Pod tímto odkazem naleznete informace o Plánu odpadového hospodářství statutárního města Frýdku-Místku, o tom Jak třídit odpad, o aktuálních Harmonogramech svozu odpadů, o množství odpadů, o hlášení o roční produkci odpad – ISPOP. Dále informace o sběrných dvorech, o přehledu skládek nebezpečných a ostatních odpadů v ORP Frýdek-Místek, o zařízeních pro nakládání s odpady. A také informace o umístění kontejnerů na drobné elektro, použité šatstvo a obuv, použité oleje a o umístění kontejnerů na BIO odpad.

Pod tímto odkazem naleznete informace týkající se kvality vody pramene v Hájku, kdy odběry vody jsou prováděny každý měsíc.