Odpady

V přílohách naleznete Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku, který stanoví cíle a opatření pro nakládání s odpady na území města. Naleznete zde také seznam zařízení pro nakládání s odpady, přehled skádek nebezpečného odpadu, množství odpadů vyprodukovaných v letech 2005–2017, harmonogramy svozů papíru, plastů, skla, bioodpadů a směsného komunálního odpadu a v neposlední řadě také užitečné informace o tom, jak odpad třídit a kam vůbec s ním.

V novém mapovém prostředí na tomto odkaze lze také nalézt dle daných vrstev umístění kontejnerů na separovaný odpad, stanoviště svozu objemného odpadu, nebezpečného odpadu nebo pytlů od zahrádkářů včetně polohy sběrných dvorů a skládky