ISPOP

ISPOP – OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI V ROCE 2022

NETÝKÁ SE FYZICKÝCH OSOB – OBČANŮ!

Kdo má ohlašovací povinnost

Původce odpadů: přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 600 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2021, vzniká mu ohlašovací povinnost, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb. s termínem do 28. února 2022 za každou samostatnou provozovnu.

Oprávněná osoba: bylo-li zařízení alespoň jeden den v roce 2021 v provozu, vzniká mu ohlašovací povinnost do 28. února 2022, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.). Pokud zařízení nenakládalo v roce 2021 s odpadem, ale bylo alespoň jeden den v roce v provozu, musí podat prázdné hlášení dle předchozí věty.

Jak podat hlášení

Své hlášení podejte prostřednictvím ISPOP. Není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí pro daný ohlašovací rok.

REGISTRACE

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v systému ISPOP zaregistrován, a to prostřednictvím portálu CRŽP (Centrální registr životního prostředí). 

Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování.

TVORBA HLÁŠENÍ

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo webových formulářů, které naleznete na této internetové stránce www.ispop.cz

Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

  1. Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): uednwmb.
  2. On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

V případě dotazů se můžete obrátit na Magistrát města Frýdku‑Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, telefon: 558 609 615, e-mail: tararikova.dita@frydekmistek.cz.

Více informací včetně manuálu pro ohlašovatele naleznete zde: