Kam s ním aneb jak třídit odpad

Každý z nás vyhodí za rok přes 300 kilogramů odpadu. Kam tyto odpady patří a co se s nimi dále děje? Kam můžeme odvézt stavební suť, nebezpečné odpady, elektrotechniku…? To vše a další užitečné informace naleznete v příloze Jak třídit odpad. V novém mapovém prostředí na tomto odkaze lze také nalézt dle daných vrstev umístění kontejnerů na separovaný odpad, stanoviště svozu objemného odpadu, nebezpečného odpadu nebo pytlů od zahrádkářů včetně polohy sběrných dvorů a skládky.