Střednědobý výhled rozpočtu

V podsekci Střednědobý výhled rozpočtu je na základě § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn střednědobý výhled rozpočtu města. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách města na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet.