Rok 2022 – 2023

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2022-2023 byl projednán a schválen na 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 16.12.2020 v Národním domě ve Frýdku-Místku na ul. Palackého 134.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2022-2023 je uveden v příloze.