Rok 2023 – 2024

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2023-2024 byl projednán a schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 15.12.2021 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2023-2024 je uveden v příloze.