Rok 2021 – 2022

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2021-2022 byl projednáván a schválen na 7. zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 12. 2019 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2021-2022 je uveden v příloze.