Rok 2019 – 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2019-2020 byl projednáván a schválen na 21. zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 12. 2017. 

V příloze je zveřejněný schválený střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2019-2020.