Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Frýdek-Místek se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení se vztahuje na následující internetové stránky:

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s metodickými pokyny k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkami uvedenými níže.

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný prohlížeč, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích. Dále se na webu objevují dokumenty ve formátu MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Open Office).

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Mapový portál města gis.frydekmistek.cz a rezervační systém rezervace.frydek-mistek.qtcloud.cz nejsou přístupné, jelikož jejich úprava by byla technicky náročná a představovala by neúměrnou finanční zátěž.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. 6. 2022.

Toto prohlášení bylo vypracováno v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 metodou vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje výše uvedené požadavky, můžete psát na adresu webmaster@frydekmistek.cz.

Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz