Městský kamerový dohledový systém

Městský kamerový dohledový systém (MKDS) je jedním ze základních prvků prevence v oblastech veřejného pořádku a silničního provozu.

V roce 2015 došlo k celkové modernizaci systému. Veškerý servis počínaje instalací kamer, přes přenos a zálohování dat a konče údržbou systému zajišťují v současné době TS a.s. Tato změna umožnila daleko pružnější možnost provádění změn v osazování kamer na inkriminovaná místa.

 V současné době je systém zcela digitalizován. Stávající kamery pracují s rozlišením HD a Full HD. Digitalizace přinesla i možnost navýšení počtu kamer. Aktuálně dohled nad veřejným pořádkem zajišťuje 84 kamer. Z toho počtu je 52 pohyblivých umožňujících až 30 násobný optický zoom.

 Změnou uspořádání monitorovacího pracoviště došlo k většímu provázání součinnosti mezi operátorem MKDS a operačním technikem. Zároveň byla rozšířena a zpřehledněna monitorovací stěna. Zvolený software umožňuje ve spolupráci s kamerami automatickou obsluhu formou předvoleb včetně detekce a sledování pohybu.

Bylo zřízeno vyhodnocovací pracoviště, které umožňuje přístup i příslušníkům Policie ČR. Současně bylo za účelem zajištění bezpečného nakládání s uloženými daty zcela odděleno pracoviště umožňující export zaznamenaných dat.

V současnosti  MKDS nepřetržitě monitoruje prostřednictvím jednotlivých kamerových stanic následující lokality:

 • Křižovatka ul. Viléma Závady, Nádražní a tř. T. G. Masaryka
 • Ul. Nádražní, nádraží ČD, železniční přejezdy, podchod
 • Mimoúrovňová křižovatka tř. T. G. Masaryka a Hlavní třídy (Rubikova křižovatka)
 • Hřiště u 1. ZŠ
 • Ul. Slezská, J. Božana a M. Chasáka, park u knihovny
 • Ul. Jana Čapka, Novodvorská, sady Svobody
 • Okolí 11. základní školy a Hudebního klubu Stoun
 • Křižovatka ul. Dobrovského a Hlavní třídy
 • Křižovatka ul. Bruzovská, Revoluční, Radniční a tř. T. G. Masaryka
 • Křižovatka ul. Lískovecká, Revoluční a Zámecká
 • Ul. Heydukova, prostor před kulturním domem
 • Ul. Na Příkopě, okolí haly Polárka
 • Ul. Těšínská, Hasičská, parkoviště pod magistrátem města
 • Zámecké náměstí, ul. Radniční
 • Jižní svahy (Rogalo)
 • Křižovatka ul. Revoluční, Pionýrů, Hálkova a J. Opletala
 • Ul. Pionýrů, dopravní hřiště
 • Park před restaurací Jadran
 • Farní náměstí
 • Nám. Svobody, ul. Štursova
 • Křížový podchod
 • Ul. U Staré pošty,  J. V. Sládka
 • Bývalé autobusové stanoviště v Místku, Hlavní třída, Malý podchod
 • Prostranství „U Holubic“, Hlavní třída
 • Ul. Na Poříčí, autobusové nádraží, nádraží ČD
 • Křižovatka ul. Ostravská, Janáčkova, Frýdlantská a Hlavní třída
 • Ul. Frýdlantská a přilehlá parkoviště
 • Prostranství Evropy
 • Křižovatka ul. Ostravská a 8. pěšího pluku
 • 8. pěšího pluku a přilehlá parkoviště
 • Československé armády, Marie Majerové
 • Křižovatka ul. Ostravská, J. Opletala a 17. listopadu (U Rady)
 • Křižovatka ul. Beskydská a Podpuklí
 • Olešná – dětské hřiště, parkoviště, venkovní prostory Aquaparku
 • Křižovatka ul. Místecká, Beskydská (kruhový objezd)
 • Křižovatka ul. Lískovecká, Heydukova a ul. El. Krásnohorské
 • Křižovatka ul. Puškinova, K Hajku a El. Krásnohorské
 • Židovský hřbitov
 • J. Trnky, Vrchlického
 • Křižovatka ul. Beskydská, Frýdlantská a Družstevní

Všechny PTZ kamery, které mohou snímat dění na přechodech, jež jsou využívány dětmi při školní docházce, jsou nastaveny tak, aby se v 7:00 hodin automaticky nasměrovaly k těmto přechodům.