Právní předpisy města

10/2023 Nařízení města, kterým se vydává tržní řád

Autor: Živnostenský úřad

8/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Autor: Odbor finanční

9/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

2/2023 Nařízení města o vymezení oblastí statutárního města Frýdku-Místku, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

7/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2022

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

6/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

5/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

4/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

3/2023 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

3/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

10/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA – POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

9/2022 NAŘÍZENÍ MĚSTA O ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

8/2022 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2022 O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A O NOČNÍM KLIDU

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

11/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 11/2021 O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

2/2022 NAŘÍZENÍ MĚSTA O STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN JÍZDNÉHO V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

10/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2021 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Autor: Odbor finanční

9/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2021 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Autor: Odbor finanční

8/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2021, KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Autor: Odbor právní

2/2021 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2021, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU

Autor: Odbor finanční

7/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.7/2020 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU.

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

6/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2020,KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ A VYMEZUJÍ PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ FRÝDKU-MÍSTKU.

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

5/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2020, KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2013 O STANOVENÍ PODMÍNEK O PROVOZOVÁNÍ TAXISLUŽBY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

3/2020 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2020, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2019 O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ

Autor: Odbor právní

10/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 10/2019 O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ – ÚČINNÁ OD 27.12.2019

Autor: Odbor právní

7/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU

Autor: Odbor finanční

6/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2018, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2017 O REGULACI PROVOZNÍ DOBY HOSTINSKÝCH PROVOZOVEN, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 11/2017 A OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 2/2018

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

4/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2018 O REGULACI POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

2/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2018, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2017 O REGULACI PROVOZNÍ DOBY HOSTINSKÝCH PROVOZOVEN, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 11/2017

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

3/2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2019, KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2005 ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

3/2020 NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 3/2020, KTERÝM SE ZAKAZUJE REKLAMA ŠÍŘENÁ NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH MIMO PROVOZOVNU

Autor: Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

1/2018 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018 O ÚDRŽBĚ A OCHRANĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

2/2018 NAŘÍZENÍ MĚSTA O ROZSAHU, ZPŮSOBU A LHŮTÁCH ODSTRAŇOVÁNÍ (ZMÍRŇOVÁNÍ) ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI CHODNÍKŮ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC A O VYMEZENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ, NA KTERÝCH SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODST

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, VYHLÁŠENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝM VÝSKYTEM SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

11/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 11/2017, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2017 O REGULACI PROVOZNÍ DOBY HOSTINSKÝCH PROVOZOVEN

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

8/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 8/2017 O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A KOUŘENÍ NA NĚKTERÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH VE MĚSTĚ

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

7/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2017 O REGULACI PROVOZNÍ DOBY HOSTINSKÝCH PROVOZOVEN

Autor: Odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality

2/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2017 O REGULACI PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER

Autor: Odbor finanční

1/2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2017, KTEROU SE STANOVÍ KOEFICIENTY U DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – ÚČINNOST OD 1.1.2018

Autor: Odbor finanční

3/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor právní

3/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor právní

3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII FRÝDEK-MÍSTEK

Autor: Městská policie

27/2005 OZV, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 8/1994 O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ “FONDU ROZVOJE BYDLENÍ” NA ÚZEMÍ MĚSTA F-M VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Autor: Odbor právní

26/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA , KTEROU SE RUŠÍ NĚKTERÉ OZV MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor právní

4/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 6/2004 O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL, ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ

Autor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

7/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 14/2003 O ODTAHOVÁNÍ VOZIDEL NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

5/2004 OZV, KTEROU SE RUŠÍ VYHLÁŠKA Č. 15/1998 O ROZSAHU, ZPŮSOBU A LHŮTÁCH ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI A SJÍZDNOSTI NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH A PRŮJEZDNÍCH ÚSECÍCH SILNIC A O ÚSECÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, NA KTERÝCH SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

4/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ VYHLÁŠKA Č. 3/1993 “REŽIM ORGANIZACE DOPRAVY PĚŠÍ ZÓNY MĚSTA F-M” A VYHLÁŠKA Č. 6/1993, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA “REŽIM ORGANIZACE DOPRAVY PĚŠÍ ZÓNY MĚSTA F-M”

Autor: Odbor dopravy a silničního hospodářství

3/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O SYMBOLECH MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

Autor: Odbor kancelář primátora

15/2003 VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 7/2000 O STANOVENÍ PODMÍNEK ÚHRADY NÁKLADŮ ZA POBYT DÍTĚTE V JESLÍCH FRÝDEK-MÍSTEK

Autor: Odbor sociálních služeb

7/2001 VYHLÁŠKA, KTERÁ RUŠÍ VYHLÁŠKU O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE NA ÚZEMÍ CENTRA MĚSTA

Autor: Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

1/1993 VYHLÁŠKA O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK

Autor: Odbor právní

10/1991 VYHLÁŠKA O ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY O CHOVU DROBNÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství